دوربين هاي عكاسي

Canon PowerShot D30 Waterproof

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۲٫۱مگاپیکسل پیکسل های مؤثر – کل پیکسل ها CMOS نوع حسگر ۱/۲٫۳اینچ نوع حسگر ۱:۱, , ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ نسبت ابعاد تصویر L: 4000 x 3000 حداکثر اندازه عکس S: 480 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت Full HD در ابعاد ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل و با ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot A2500

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۶ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۶٫۸ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CCD نوع حسگر _ نسبت ابعاد تصویر Large: 4608 x 3456 حداکثر اندازه عکس Small: 640 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده _ سطوح تنظیم کیفیت HD در ابعاد ۷۲۰ × ۱۲۸۰ با سرعت‌‌ ۲۵ فریم بر ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot A1400

مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۶ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۶٫۶ مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CCD نوع حسگر Large: 4608 x 3456 حداکثر اندازه عکس Small: 640 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده فیلم‌برداری HD در ابعاد ۷۲۰ × ۱۲۸۰ با سرعت‌‌ ۲۵ فریم بر ثانیه – فیلم‌برداری VG در ابعاد ۴۸۰ × ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot A2600

    مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۶مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۶٫۶مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CCD نوع حسگر Large: 4608 x 3456 حداکثر اندازه عکس Small: 640 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده فیلم‌برداری HD در ابعاد ۷۲۰ × ۱۲۸۰ با سرعت‌‌ ۲۵ فریم بر ثانیه – فیلم‌برداری VG در ابعاد ۴۸۰ × ... بیشتر بخوانید »

Canon Power Shot SX170 IS

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۶ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۶٫۶ مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CCD نوع حسگر ۱:۱ , ۳:۲ ,۱۶:۹ , ۴:۳ نسبت ابعاد تصویر Large: 4608 x 3456 حداکثر اندازه عکس Small: 480 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده فیلم‌برداری HD در ابعاد ۷۲۰ × ۱۲۸۰ پیکسل با سرعت‌ ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot SX160 IS

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۶ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۶٫۶ مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CCD نوع حسگر ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ نسبت ابعاد تصویر Large: 4608 x 3456 حداکثر اندازه عکس [۱۶:۹]Large: 4608 x 2592Medium: 3264 x 1832Small: 640 x 360 [3:2] Large: 4608 x 3072 Medium: 3264 x 2176Small: 640 x 424 [4:3]Large: ... بیشتر بخوانید »

Canon Power Shot SX510 HS

    مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۲٫۱مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۲٫۸مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CMOS نوع حسگر ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ نسبت ابعاد تصویر ۴:۳ – Large: 4000 x 3000 حداکثر اندازه عکس Small: 480 x 480 حداقل اندازه عکس خیر فرمت غیر فشرده فیلم‌برداری Full HD در ابعاد ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ با سرعت ۲۴ ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot SX270 HS

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۲٫۱ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۲٫۸ مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۲٫۳ اینچ اندازه حسگر CMOS نوع حسگر ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ نسبت ابعاد تصویر Large: 4000 x 3000 حداکثر اندازه عکس Small: 480 x 480 حداقل اندازه عکس ندارد فرمت غیر فشرده Superfine , Fine سطوح تنظیم کیفیت فیلم‌برداری Full HD در ابعاد ۱۰۸۰ ... بیشتر بخوانید »

Canon PowerShot S110

  مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم ۱۲٫۱ مگاپیکسل پیکسل های مؤثر ۱۳٫۳ مگاپیکسل کل پیکسل ها ۱/۱٫۷ اینچ اندازه حسگر CMOS نوع حسگر ۱:۱, ۵:۴, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ نسبت ابعاد تصویر Large: 4000 x 3000 حداکثر اندازه عکس Small: 384 x 480 حداقل اندازه عکس بله(RAW) فرمت غیر فشرده Superfine / Fine سطوح تنظیم کیفیت Full HD در ابعاد ۱۰۸۰ ... بیشتر بخوانید »